Nõudepesumasina katse


Nõudepesumasinad vajavad suhteliselt lühikese aja jooksul teatud minimaalset vett. Kui toit on liiga madal, lülituvad kaasaegsed nõudepesumasinad automaatselt kahjustuste eest kaitsmiseks. Koputestiga saab kontrollida olemasolevat veekogust.

Nii toimib koppkatse

Kui nõudepesumasin ei kogu vett, võib see olla tingitud vigasest pumbast või liiga väikesest sissevoolust. Kontrollige sisselaske koppkatse abil.

1. Ühendage nõudepesumasin elektriga lahti.
2. Sulgege vee sisselaskeava nurkventiili juures või puudutage.
3. Eemaldage aquastop, kui see on olemas.
4. Pange ämber vee väljalaskeava alla.
5. Vaata kella ja joosta vett minutiks.
6. Mõõtke ämbris oleva vee kogus.

Mõne minuti jooksul peab ämbrisse olema voolanud vähemalt kümme liitrit vett, nii et vee sissevool oleks piisava koguse ja kiirusega. Soovitatav on sisselasketoru täiendav puhastamine.


Video Board: veesaastsmartfactory