Ühendage veepaak eraldi


Lihtsaimat tüüpi mahutil, mis on mõeldud ainult vee tootmiseks taimede niisutamiseks, on kolm liitumispunkti. Ühendus hõlmab vee sisselaskeava, millest filtreeritud vesi on juba tarnitud. Vee äravoolu jaoks peab paagi ülevool olema ühendatud drenaažisüsteemi või kanalisatsiooniga.

Vajalikud ühendused on täidetud vee väljavõtmise võimalusega, mis võib koosneda kraani või kühvli avamisest. Enamikul juhtudel kasutatakse lisakonteinerite lisavõimalusi.

Sukeldatava pumba poolt kogutud veepaaki saab sisestada kodumajapidamisesse või suunata puhverpaaki. Samuti on võimalik ühendada ujuv ekstraheerimine, milles vesi eemaldatakse ainult pinnal.

Kui oodata ajutist veepuudust, näiteks suvel, võib paigaldada joogiveevarustuse. Veepaagi peenfiltrimiseks sobib liivfiltri süsteem.


Video Board: