Difusioon-avatud ja difusioonikindlad plaastrid - võrdlus


Plaastreid võib jagada kaheks suureks rühmaks: ühelt poolt auru läbilaskvatel ja teiselt poolt difusioonikindlatel plaastritel. Mõlemal neist on eelised ja puudused. Selles artiklis on kirjeldatud difusioonikindlate plaastrite ja difusiooniläbilaskva plaastri omadusi.

Veeauru difusiooni

Komponendid on võimalik jagada difusioonikindlateks ja auru läbilaskvateks materjalideks. Selle klassifikatsiooni aluseks on nn auru difusioon.

Veeauru difusioon kirjeldab füüsilist nähtust, milles veeaur liigub läbi monoliitse (st ühtlase) materjali kihi. Rände suund sõltub alati vastavast aururõhu gradientist.

Soojal hooajal hajub niiskus tavaliselt väljastpoolt hoonesse. Talvel on aururõhu gradient tavaliselt selline, et niiskus kaldub tungima hoone sisemusest väljapoole.

Vastupanu, mida materjal sellele protsessile vastu seisab, kutsutakse žargooni "difusiooniresistentsus". Kõigi materjalide puhul saate teha räpase jaotuse järgmistesse klassidesse:

  • läbilaskev
  • difusiooni pärssiva
  • difusiooni pingul

Difusioon-avatud ja difusioonikindlad plaastrid

Krohvimörtidega võib neid omadusi kasutada kahe suure rühma ja ühe väiksema rühma liigitamiseks:

  • difusioonikindlad on kõik vaigu plaastrid
  • Kõik looduslikud mineraalsed plaastrid on läbilaskvad
  • Ainult osaliselt difusioonikindlad on äsja väljatöötatud kipsitüübid, nagu silikaatplaastrid või silikoonvaigu plaastrid

Difusiooniga avatud plaastrite eelised

Põhimõtteliselt loetakse auru läbilaskvad plaastrid ehitusfüüsika seisukohast soodsamaks. Need võimaldavad niiskuse põgeneda krohviga kaetud seinast.

See võimaldab kuivatamisprotsesse, samuti on võimalik ruumi niiskuse reguleerimine. Mineraalsed plaastrid, vastupidiselt sünteetiliste vaiguplaastrite puhul, ei ole veekindlad - nad võivad neelata osa ruumi niiskusest ilma neid kahjustamata ja hiljem neid hiljem vabastada.

Difusiooniga avatud plaastrite puudused

Välitingimustes ei ole see veekogumisvõime, mis võib varieeruda sõltuvalt kipsi tüübist, üldse soovitav.

Ilm, vihma ja lume mõju põhjustab niiskuse imendumist väljastpoolt veekindla krohviga ja tungib hoonesse. Väga kõrge veeimavusega leotab kipsi isegi - või nagu savi - täielikult lahustuv.

Seepärast kasutatakse sünteetilise vaigu krohvi välitingimustes. Tänu dispersioonile (seetõttu nimetatakse seda ka dispersioonplastiks) tekitab sünteetiline vaik suhtelise veekindluse, kuid samal ajal põhjustab see ka difusioonikindluse, kuna kiht on mõlemalt poolt läbitungimatu.

Muud välisküsimused ja lahendused

Vaigu plaastritel on puudus, et nad ei võta niiskust välja. Seoses pika kuivamisajaga tuleb seda pidada negatiivseks. Krohvikihi pikaajaline niiskus soodustab omakorda vetikate moodustumist ja hallituse kasvu fassaadil.

Üheks lahenduseks on tänapäeva arengud, nagu silikaatplaadid. Nad ei ole täielikult difusioonikindlad, kuid osaliselt avatud difusioonile ja moodustavad seega kompromissi kahe kipsitüübi vahel.

Kuid alles hiljuti on olemas tõeline kompromisslahendus: silikoonvaigu plaastrid. Need võimaldavad niiskuse hajuda seestpoolt väljapoole, kuid on väljastpoolt peaaegu täielikult veekindlad. See on ehitusmaterjali jaoks äärmiselt kasulik.


Video Board: