GRP kõrvaldamine on võimalik ainult põletamise teel


GRP kõrvaldamine ei ole veel lõplikult lahendatud. Olmejäätmete kõrvaldamise ettevõtted aktsepteerivad GRP-d erinevatel hindadel ja põletavad materjali. Paljudel juhtudel tuleb komponendid ja detailid tükeldada, et need sobiksid jäätmepõletusahjudesse. Tasu võõrandamise eest arvutatakse tavaliselt kaalu järgi ja pendeldatakse enamiku jäätmekäitlejatega ühest kuni kolmele eurole kilogrammi kohta.

Materjal liigitatakse ringlussevõetud kiudude seitsmeks klassiks, mis ei nõua taaskasutamist. Puhas sorteeritud GRP elimineeritakse ainult põletamise teel. Mõned GRP tootjad töötavad välja protsessid, mis töötavad GRP-ga, et teha tõhusat kütust ja kasutada seda teistes tööstusprotsessides.

Eriti tsemenditööstuses saab nii kütteväärtust kui ka GRP mineraalseid komponente taaskasutada. Kõrvaldamise alternatiivina võib lõppkasutaja jätkata GRP komponentide kasutamist katete, veekindlate substraatidena ja ehitusmaterjalidena igat tüüpi laevade jaoks.


Video Board: