Joogivee hügieen - mida see tähendab?


Joogivee hügieen on lai valdkond, kus käsitletakse erinevaid joogivee kvaliteedi kahjustusi. Siin on lühidalt seletatud, millised on joogivee hügieeni alused, mida seadusandlikud eeskirjad on seotud ja mida peaks sellest teadma.

Joogivee hügieeni ülesanded

Joogivee hügieen on tehniline valdkond, mis tegeleb põhimõtteliselt joogivee kvaliteedi kadumise vältimise võimalustega ja lahendustega.

Uuritakse kõiki joogiveetööstuse protsesse - joogiveest kuni joogiveeni kuni joogivee jaotumiseni kodumaistes seadmetes.

Tehnilisi seadmeid kontrollitakse joogivee hügieeniga, kontrollitakse nende võimalikke hügieenilisi ohte ja vajaduse korral soovitatakse joogiveeseadmete ehitamist käsitlevates vastavates määrustes täiustamisettepanekuid.

Võimalikud veekahjustused

Kvaliteedi kahjustusi saab jagada erinevatesse rühmadesse:

  • füüsilised puudused
  • keemilised kahjustused
  • mikrobioloogilised kahjustused

Joogivee füüsilised kahjustused hõlmavad peamiselt ladestumist, värvimuutust ja ebameeldivaid lõhnu, samuti suurt osa lahustunud lubjast. Kuigi need kahjustused ei ole tervisele kahjulikud, tuleb neid kõrge kvaliteedi säilitamiseks võimalikult palju vältida.

Keemilised ohud hõlmavad kõiki saasteaineid, mis sisenevad vette. Need võivad olla materjalid veetorudest või joogiveeseadmetest, aga ka muudest allikatest vett kogunevad kemikaalid.

Kuna ainete suur kontsentratsioon võib põhjustada ohtusid (näiteks plii), on need piirkonnad väga olulised.

Mikrobioloogilised kahjustused on joogivee hügieeni kõige olulisem valdkond. See on seotud vee saastumisega mikroorganismide poolt ja selliste tingimuste vältimisega, mis põhjustavad suure idu paljunemise ja seega terviseriske.

Biofilmi uurimine on samuti osa sellest valdkonnast ning nende käitumise ja kasvu uurimine erinevates tingimustes.

Kõige tavalisemad probleemid

Väga oluline probleem on voolukiiruste puudumine, eriti avalikes hoonetes, seisev vesi soodustab kahjustuste tekkimist igas piirkonnas, eriti mikrobioloogiliste kahjustuste seisukohalt ohtlikuks. Isegi valesti teostatud seadeldised põhjustavad sageli halva joogivee hügieenitingimusi.

Joogivee hügieeni õiguslik alus

Kahjustuste hindamise aluseks on muu hulgas ELi joogivee direktiiv, Saksa joogivee korraldus ja tervishoiu direktiivid.

Lisaks on olemas joogiveeseadmete ehitamiseks olemasolevad tehnilised sirgendustehased, eelkõige DIN ja VDI / DVGW 6023.

soovitused

Kui joogivee väärtus on halvenenud, on majaomaniku kohustus viia läbi põhjuste analüüs ja riskianalüüs. Joogivee test võib anda teavet selle kohta, kus ohud võivad tuleneda ja millised hügieenilised tagajärjed võivad tekkida. Igal juhul tuleb edasiste kahjustuste vältimiseks läbi viia asjaomaste osade parandamine väga kiiresti.

Nõuanded ja trikid

Joogivee korraldus näeb ette, et veetarnija vastutus ja vastutus lõpeb majapaigalduse üleviimise punktiga. Sealt kannab omanik vastutust puhta joogivee eest.


Video Board: RMS KRE - PRODUKTE SAAN LAOST