Euroalusel on kaks tüüpi koormust


Euro-kaubaaluste puhul on olemas punkt ja pinna koormus. Pinna koormus vastab üldkoormusele, mis on tavaliselt umbes 1500 kilogrammi. Paljud teenusepakkujad lubavad kuni 2000 kilogrammi kasulikku koormust. Kui aga lastimisel, ladustamisel või mahalaadimisel tuleb euroaluseid tihti ja sageli liigutada, on soovitatav maksimaalne koormus 1500 kg.

Punkti koormust kasutatakse siis, kui maksimaalne jõud toimib väikesele mõnele ruutsentimeetrile. Tüüpiline näide on vertikaalsed rauast või terasest valmistatud komponendid, mille kogumass on jaotatud suhteliselt väikese kontaktpinnaga. Punkti koormusena taluvad euroalused tavaliselt kuni 1000 kilogrammi.

Samas on oluline kaalu jaotus euroalusele. Katteplaadid on loomulikult kõige elujõulisemad aluspõhi ploki tugipunktide lähedal. Teine kõige stabiilsem kandepind on ristplaatide kontaktpunktid. Kõige nõrgemad punktid on vabalt ujuvad tekilauad ja eriti servad.


Video Board: