Kuidas toimub rendihinna pidurdamine?


Alates 1.6.2015 on Saksamaal nn Mietpreisbremse. Aga mis täpselt aeglustab rendihindu? Ja kas see on toiminud esimestel kuudel pärast selle kasutuselevõttu? Ühest küljest ei ole seda veel üleriigiliselt rakendatud, teisest küljest tuleb siiski otsustada, kas selle rakendamine on tegelikult praktikas täielikult tõhus.

Rendihinna pidurdamise idee

Kuna üürid on linnapiirkondades viimastel aastatel plahvatuslikult tõusnud, tuleb poliitika kohaselt kasutada üürihinna pidurdamist. See hoiab ära näiteks, et kui uus üürnik liigub, saab üüri täiesti vabalt seada. Kasvu võib nüüd teha ainult piirini, mis ei ületa 110% kohalikest üüritest. Kõrgemad rendihinnad ei ole lubatud.

Erandid reeglist

Mitmed erandid tagavad, et rendihinna pidurite kavandatud mõju väheneb. Lexware näeb lühidalt, kas uut määrust mõjutab või mitte. Sealt saate ka tasuta e-raamatu koos täiendavate üksikasjadega.
Määrus kehtib esialgu ainult eluaseme kohta. Seda ei kohaldata äriruumide rentimise või liisimise suhtes. See ei mõjuta rendilepinguid, mis arveldati enne piduri sisseviimist. Olemasolevaid rendihindu ei ole vaja muuta. Isegi kui viimane üür oli juba üle lubatud 10 protsendi, võib uusi rendilepinguid sõlmida sama hinna eest ja neid ei ole vaja allapoole korrigeerida.

mietpreisbr2

mietpreisbr2

Rendihinna pidur ei kehti ka renoveeritud ja uute hoonete puhul. Uute hoonete hulka kuuluvad kõik hooned, mis asustati esimest korda pärast 1.10.2014. Renoveerimistööde puhul peavad need tööd olema nii laiaulatuslikud, et need maksavad vähemalt kolmandiku sellest, mida võrreldav uus hoone maksaks. Rendipidur kehtib ainult elamupuudusega linnades, mille määrasid pädevad föderaalriigid ja mitte kogu riik.

Varasem rakendamine

Kõigepealt oli rendihinna piduril täpselt vastupidine selle tegelikule eesmärgile. Sissejuhatuseni jõudnud kuudel kasvas umbes pool Saksa eraomanikest üüri - eriti Münchenis ja Düsseldorfis. Praeguseks on Baieri geograafiline jaotus sarnane paastuva tekkiga. Ühes kogukonnas on see järgmine. See tekitab ebaõiglast ebavõrdsust.

Esialgne kogemus näitab, et paljud üürileandjad ei täida üürihinna pidurdamist ja et üürnike jaoks ei ole see nii lahti saada. Veelgi enam, eriti puudutatud linnades on eluaseme puudumine nii kõrge, et olete rõõmus, et olete isegi korterit leidnud. Seetõttu kardavad paljud üürileandjat üüri suuruse järgi küündida.

Edasised arengud

Prognoosid näitavad, et kinnisvaraomanikud hoiduvad tulevikus väikestest renoveerimistöödest, hiljem hiljem korraga ja suurendavad seejärel üüri piiranguteta. Kohaliku üüriindeksi määramine on problemaatiline ning tõenäoliselt pakub see kohtuvaidlusi. Sarnaste kokkulepetega varem Hispaanias ja USAs on muret tekitav ka see, et olemasolev eluase muutub üha ebavõrdsemaks, et rohkem inimesi on kodutud ja lastega pered peavad elama väiksemas piirkonnas. Eluasemepuuduse kõrvaldamine mõnedes linnades ei ole nähtava hinnaga.


Video Board: