Arvuta katusekõrgus - peate kasutama neid valemeid


Katusekalde arvutamiseks kasutatakse kahte trigonomeetriast koosnevat valemit ja nurkade seaduste seadust. See kõlab keerulisemalt kui see on - kõige olulisem töö on teaduslik kalkulaator. Siit leiate üksikasjalikult, kuidas see toimib.

Koolipäevade valemid

Katusekõrgust saab kergesti arvutada trigonomeetria abil ja siinusfunktsiooni abil. Tõenäoliselt olete õppinud juba oma koolipäeva jooksul.

Kuidas täpselt vajate katusekõrguse arvutamist, sõltub sellest, mida seda väärtust vajate. Katuse lumekoormuse kindlakstegemiseks on vaja suhteliselt täpset väärtust, samuti päikesesüsteemi efektiivsuse määramist - millal plaadid, mida saab kasutada, on sageli ligikaudne hinnang.

Arvuta katusekõrgus - peate kasutama neid valemeid: abil

Matemaatilised nõuded

  • mõõdetud horisontaalne kaugus ja sellele mõõdetud
  • Kõrgusekaugus moodustab katuse servast parema kolmnurga
  • pikim serv, mis on jagatud külgneva horisontaalse servaga, vastab nurga siinusväärtusele
  • Arvutamiseks võib kasutada mis tahes mõõtmise pikkust

Katusekalde arvutamine nurkfunktsioonide abil

  • Paber ja pliiats
  • mõõdulint
  • baar
  • Kalkulaator koos nurgafunktsiooni ja ruutjuure funktsiooniga

1. Mõõtmine

Arvutamiseks on võimalik kasutada kõiki mõõdetud väärtusi - vastavalt mõõdetud horisontaalsele kaugusele on teie parem kolmnurk lihtsalt suurem või väiksem, kuid loomulikult jääb nurk alati samaks.

Mõõtke mis tahes katuse punktist täpselt horisontaalne kaugus ja määrake kõrguse vahe marsruudi lõpp-punktis.

2. Määrake katuse serva pikkus

Et teada oma kolmnurga kolmanda serva pikkust, saate kasutada ka Pythagoras: servad a ja b on juba mõõdetud ning katuse serva pikkus on antud valemiga: a² + b² = c².

3. Määrake nurk

Kui jagate horisontaalse serva a katuse pikkuse servaga c, saate väärtuse, mis peab olema väiksem kui 1, sest c on alati pikem kui a. See väärtus vastab täpselt soovitud nurga sine väärtusele - saate arvutada nurga nii kergesti teadusliku kalkulaatoriga või isegi üksuse ringiga või otsida siinusväärtuse tabelit.

Tips & tricks

Päikesesüsteemide puhul saavutatakse nende optimaalne efektiivsus katusekõrgusega 32°. Hälvete korral tuleb päikesemooduleid vastavalt kohandada.


Video Board: