Väikese reoveepuhasti ümberehitamine - mis on võimalik?


Palju vanemaid väikeseid reoveepuhastusjaamu tuleb moderniseerida. Sel põhjusel selgitatakse siin ja seda, mida tuleb kaaluda.

Uus ELi veepoliitika raamdirektiiv

2015. aastal jõustub uus rangem ELi veepoliitika raamdirektiiv. Lisaks paljudele muutustele peab siin olema muu hulgas see, et iga väike reoveepuhastusjaam peab käitlema bioloogilise etapi reoveepuhastust.

Selle tulemusena saavutatakse suurem voolukvaliteet. See peaks aitama paremini kaitsta vett.

Seetõttu tuleb paigaldada palju vanemaid süsteeme. Ametiasutus nõuab moderniseerimist ja seda peab teostama ettevõtja ise. Vastasel juhul ähvardab väikese reoveepuhasti käitamiseks veeõiguse loa tühistamine.

Ümberkorraldamine lõpetatud komplekti komplektide juurde

Paljud tootjad pakuvad vanematele kolmekambrilistele septilistele mahutitele tagantjärele komplekte. Väiksemate süsteemide puhul maksavad sellised moderniseerimiskomplektid tavaliselt umbes 2500 kuni 3500 eurot, suuremate süsteemide puhul on need kallis.

Enamasti on sellega seotud laiendatud hooldus- ja testinõuded. Siiski on enamik tänapäeva paljundusmasinatest kaks hooldust aastas.

Taimsed koopiad peavad vastama asutuse poolt ettenähtud puhastusklassidele. Puhastusklassid on tähistatud tähtedega ja mõnikord lisatakse täiendavad puhastamise nõuded reoveepuhastusele. Neid märgistatakse tähtedega, millele eelneb märk +.

Finantskoormus moderniseerimisel

Paljudel juhtudel tähendab moderniseerimine operaatorile märkimisväärseid kulusid. Kuna see on kohustuslik, on need kulud vältimatud. Mõnedes föderaalriikides on ainult subsiidiume.

Baieri ja Tüüringi rahalised vahendid on 1500 eurot, Saksimaal 1000 eurot. Uue tehase paigaldamist Saksimaale rahastatakse ka 1500 euroga. Mecklenburg-Vorpommern võrsed 750 EUR, Schleswig-Holstein 770 EUR.

Nõuanded ja trikid

Mõnel juhul võib muundamise käigus olla kasulik ka muundamine peaaegu looduslikeks protsessideks nagu märgalad.


Video Board: