Väikesed reoveepuhastid: hinnad ja kulud


Loomulikult mängivad hinnad väikese reoveepuhasti ehitamisel olulist rolli. Samuti tuleks kaaluda praeguse operatsiooni kulusid.

ehituskulud

Väikeste reoveepuhastite ehituskulude jaoks on oluline osa erinevatest teguritest. Seetõttu on need üksikjuhtudel väga erinevad. Hinnad algavad umbes 3000 euroga, kuid keskmise suurusega rajatiste puhul võib see olla ka kuni 20 000 eurot.

taime suurus

Kõige olulisem tegur on loomulikult süsteemi suurus. Enamiku taimeliikide miinimumsuurus on 4 pe - st 4 elanikkonna ekvivalenti. Väikestele reoveepuhastitele räägivad tehniliselt veel kuni 50 PE suurused.

tüübile

Hinnale on oluline ka tehase liik. Tehnilised taimed, nagu SBR-seadmed, on üldiselt palju kallimad kui peaaegu looduslikud protsessid - näiteks taime veepuhastusjaam või reovee tiik.

puhastus klassi

Samas on süsteemi tüübi valikul oluline osa ka vajalik puhastusklass. Selle on määranud asutus ja seda tuleb järgida.

Kõrgemad puhastusklassid või täiendavad nõutavad puhastusteenused võivad teatud süsteemitüübid algusest peale välja jätta. Väikese reoveepuhastusjaama maksumust saab väga kiiresti suurendada.

Kohalikud tingimused

Kohalikel tingimustel on ka hindade määrav roll. Sõltuvalt olemasolevast maastikustruktuurist, olemasolevast vastuvõtuvees ja reovee seisukorras mõjutavad need tegurid ka reoveepuhasti hinda.

Kulud käitamise ajal

Väikese reoveepuhastusjaama omanikule tekivad energiaga seotud kulud ja muda kõrvaldamise kulud
Hooldus ja testimine.

energiakulud

Mõned väikesed reoveepuhastid töötavad täielikult ilma elektrita. Teistes süsteemides on vaja vastavat kogust pumba või ventilatsiooni toimimiseks vajalikku välist energiat. Elektri kogus sõltub seadme tüübist ja suurusest.

setete kõrvaldamise

Saadud reoveesette tuleb kõrvaldada korrapäraste ajavahemike järel. Enamiku taimede puhul on see üks või kaks korda aastas. Kulud on siin väiksemate tehaste juures umbes 200 eurot jäätmekäitluse kohta.

Hooldus ja katsetamine

Õigusnormide kohaselt tuleb väikeseid reoveepuhastusjaamu hooldada kaks kuni kolm korda aastas. Selleks tuleb läbi viia teatud protsessi kvaliteedi testid.

Inspektorite kulud ja hooldus sõltuvad tehase liigist, rajatise suurusest ja õigusnormidest. Hooldusleping pakub paljudel juhtudel kulude vähendamist.

Nõuanded ja trikid

Väikese reoveepuhasti ehitamist saab toetada riigi vahenditest. Omanik peab siiski kuludega töötamise ajal maksma.


Video Board: The Great Gildersleeve: Laughing Coyote Ranch / Old Flame Violet / Raising a Pig