Strangschema joogivee paigaldamine - mis seal on?


Milline on joogiveeseadme külvikava ja mida tuleb erilist tähelepanu pöörata, selgitades seda üksikasjalikult.

Branch kava

Joogiveetorude paigaldamine majas peab olema täpselt planeeritud. Ainuüksi see on vajalik, et tagada kõigi torude kõige tõhusam pakkumine.

Planeerimiseks luuakse kõigepealt stringi skeem. Seda nimetatakse mõnikord tehnilises žargonis "tõlgendamiseks". Paigutus nõuab hoone põrandaplaani ja täiendavat lõikeplaani.

Planeerimise alguses tõmmatakse kõik ekstraheerimisseadmed sisse ja ühendatakse kõige optimaalsema võimaliku stringikavaga.

arvutus

Joogivee paigaldamise planeerimisel majas on otsustava tähtsusega eelkõige hüdraulilised aspektid. Surve, voolukiirused ja toru läbimõõdud tuleb arvutada stringi diagrammis. Seejärel arvutatakse koguvood.

Sektsioonid tuleb arvutada, seejärel kõige halvemad voolutee. Hiljem tehakse tippvoolu arvutamine ja ringlusjoonte arvutamine.

Stringiplaani liinide arvutamise alus on DIN 1988, osa 300 selles valdkonnas.

Ainult arvutustulemused annavad torujuhtme teostatavale skeemile sobivad toru paksused, liitmikud ja ühendused.

Hügieenilised aspektid

Lisaks hüdraulilistele aspektidele on hügieenilised aspektid üha olulisemad. Veetorud peavad olema konstrueeritud nii, et vees ei oleks suuri veekoguseid, kuna see võib oluliselt suurendada bakterite kasvu.

Põhimõtteliselt tuleb kõik jooned mõõta nii, et vees ei oleks pikka kasutusiga. Seda ei ole alati lihtne saavutada - mida suurem on hoone, seda raskem on seda aspekti rakendada. Paljudel juhtudel on eluiga raske vältida.

Isegi olemasoleva või kavandatava vihmakasutussüsteemi puhul on ülekandealad sageli hügieenilised. Kuumale veele ja joogivee ahelale eraldamine peaks samuti toimuma võimalikult vähe.

Nõuanded ja trikid

Disaini võib teostada ainult pädev spetsialist. Joogiveeseadmete planeerimine on väga keeruline eriline ülesanne. Esineja vastutab ka tõestatud planeerimisvigade eest.


Video Board: