Puurimise asemel loputage purskkaevu


Kaevude tüüpide hulgas tähistavad tilgutamis- ja rammimiskaevud nende pinnasesse viimise viisi nende nime järgi. Kaevude puhul võib kaevukanali loputamist kasutada alternatiivina kaevutusmeetodina. Kui pinnase tingimused seda võimaldavad, loputatakse puuraugust tugeva veerõhuga.

Veetarbimise mõõdukaks muutmiseks paigaldatakse kaevu loputamiseks suletud veeringlus Spülgrubega. Selleks, et parandada loputustulemust maa hea transportimise abil, on loputusvedelikus, nagu savi jahu, bentoniit või tüloos, loputusvahendid.

Kaevu loputamiseks on tavapäraste pumpade võimsus tavaliselt ebapiisav. Tugevad tsentrifugaalpumbad ja tuletõrje- ja tehnilise abiorganisatsiooni seadmed sobivad, kui mulla seisundis ei ole äärmusi, nagu tugevad savi- või liivakihid. Üle kümne meetri süvise sügavus on sageli suurim loputusvõimsus.


Video Board: